Nyheter från Digiresan

2019-10-18

Ett nyhetsbrev till deltagande företag i ESF-projektet Digiresan. Vi tipsar om artiklar, aktiviteter och kurser för att ditt företag ska utvecklas i, om och för digitalisering.
Platser kvar till vår skräddarsydda kurs för personer som är ansvariga att hålla medarbetarsamtal

Hur förbereder man sig inför ett medarbetarsamtal? Hur lång tid skall avsättas? Får man prata lön eller hör det hemma i lönesamtalet? Vad gör man om medarbetaren inte vill ha något samtal? Hur hanterar man nervositet? Hur gör man med det man inte kommer överens om? Frågeställningarna är många, vilka vi kommer reflektera och diskutera under kursen som utgår från deltagarna, deras kunskaper, erfarenheter och egenskaper.

Utbildningen vänder sig till personer som har personalansvar och genomför medarbetarsamtal. Inga direkta förkunskaper krävs. Vi ser gärna att deltagarna har med sig företagets mallar avseende medarbetarsamtal.

Kursen äger rum måndag 21 oktober i Göteborg.

Boka plats idag genom att maila karin.bergman@gtc.com.

Platser kvar till vår grundkurs i AutoCad

Under fyra dagar kommer erfarna och certifierade lärare ta kursdeltagarna igenom programmet steg för steg i lämplig takt. Teoretiska genomgångar och demonstrationer varvas med egna övningsuppgifter där man själv får testa och träna på de olika funktionerna.

Kursens exakta innehåll och utformning anpassas i möjligaste mån efter tidigare förkunskaper och användningsområden.

Kursen äger rum 28-31 oktober i Borås.

Boka plats genom att maila karin.bergman@gtc.com.

Internrevision på grundläggande nivå

En väl fungerande internrevision är en av de mest pålitliga och kostnadseffektiva verktyg som en organisation kan ha. Använder man revisionen på rätt sätt, finns möjligheter att skapa såväl arbetsglädje som att öka lönsamheten. Internrevisorerna fungerar som ambassadörer för att stötta värdegrund, mål och strategier.

Att utbilda både nya och erfarna revisorer är viktigt för att synkronisera arbetet och se till att revisionerna har önskad effekt. Är organisationen certifierad enligt exempelvis ISO 9001 eller ISO 14001 är det dessutom ett krav.

Kursen ger god kunskap och färdighet i internrevision av ledningssystem för kvalitet eller miljö. Deltagarna lär sig den grundläggande metodiken att planera, förbereda och genomföra internarevisioner. Vi tar upp internrevision som förbättringsverktyg och hur ni regelbundet utvärderar och ifrågasätter verksamheten och dess resultat.

Kursen äger rum 5-6 november i Göteborg.

Anmäl direkt!
SharePoint för administratörer

Ta chansen och lär er skapa webbplatser och dokumentbibliotek i SharePoint, som är specifikt anpassade till er verksamhet och de behov ni har. Ni kommer lära er administrera olika behörigheter och styra olika nivåer av tillgång till de rätta personerna i er organisation. Efter utbildningen kommer kursdeltagarna också ha en stor förståelse för vilka inställningsmöjligheter det finns i SharePoint.

Utbildningen riktar sig till personer som har en grundläggande insikt om vad SharePoint är och som vill kunna redigera, utveckla och underhålla en SharePoint-sajt.

Kursen äger rum 4-5 december i Göteborg.

Anmäl direkt!
Vi tipsar om Automation Expo som äger rum torsdag 7 november i Göteborg

Ta chansen att träffa robotleverantörer och systemintegratörer för att diskutera lösningar för automation och digitalisering hos just er. Under dagen kommer det även finnas möjlighet att göra en rundvandring i mindre grupper i Volvo Cars karossfabrik.

Automation Expo äger rum hos Göteborgs Tekniska College och frågor om eventet besvaras av Johannes Persson 0708- 58 19 13.

Läs mer och anmäl er!
Bokningsbara kurser

Alla kurser och aktiviteter bokas via vår hemsida och bokningssystemet CoursePlan.

Medarbetarsamtal
- 21 oktober i Göteborg

Excel (grund)
- 21 och 22 oktober i Göteborg

Inventor FEM
- 28 och 29 oktober i Borås

AutoCad (grund)
- 28, 29, 30, 31 oktober i Borås

Ledarskap - Att leda sig själv och andra (3 dagar)
- 30 oktober samt 13 och 26 november i Borås
- 2, 10 samt 17 december i Varberg

ISO 9000/14001
- 4 november i Göteborg

Internrevision ISO
- 5 och 6 november i Göteborg

InDesign, Photoshop och Illustrator mot webb och tryck (fortsättning)
- 5 och 6 november i Göteborg

Skapa utbildningsfilm med QR-kod och mobil
- 6 november i Göteborg

Tillämpad elkunskap
- 6 och 7 november i Laholm

PLC Siemens
- 6, 7 och 8 november i Göteborg
- 14, 15 och 22 november i Göteborg

Robot IRC5 (grund)
- 18, 19 och 20 november hos Bror Tonsjö i Kode
- 20, 21 och 22 november hos Bror Tonsjö i Kode

Värdeflödesanalys
- 19 och 20 november i Göteborg

Teamledarskap och förändringsarbete
- 4 och 5 december i Göteborg

SharePoint för administratörer
- 4 och 5 december i Göteborg

Direkt till CoursePlan
Snart i ett bokningssystem nära dig

När vi har fått tillräckligt med intresserade företag till en efterfrågad kurs går den vidare till upphandling. Just nu har vi upphandlat ett gäng nya kurser som kommer dyka upp i bokningssystemet inom kort.

- Onboarding
- Pyramid
- Förtroendefullt samarbete
- ISO 5817 svets
- Remote Guidance
- Grundorsaksanalys (webbutbildning)
- Lean admin
- Momentdragare
- Leanworkshop
- CNC fräs
- Geometrisäkring
- Ledarskap i förändring
- Effektiva möten
- Produktkalkylering
- SWE
- VDA 6.3
- Olika insatser inom Lean

Snacka med oss!

Har du frågor eller funderingar är det bara slå någon i projektorganisationen en signal eller skicka ett mail. Vi svarar både snabbt och trevligt!

Kontaktuppgifter
Digiresan
Göteborgs Tekniska College AB
Box 8090
402 78 Göteborg
Telefon: 0708-58 19 99
Email: digiresan@gtc.com
© Digiresan