Skip to content

Artiklar /
Westline effektiviserar och digitaliserar

Westline effektiviserar och digitaliserar

Westline i Uddevalla utvecklar och bygger motorbåtar mellan 27 och 44 fot. Varje båt är mer eller mindre unik utifrån kundens specifika önskemål och stort fokus läggs på detaljer och precision. Deras mest kända modell är Westline 365 sport som det finns ett 60-tal av ute på marknaden, inräknat föregångaren Westline 34.

I oktober träffade IUC Väst Westline i Uddevalla för första gången. Företaget hade precis flyttat från mindre ändamålsenliga lokaler och såg fram emot att industrialisera verksamheten. Efter en inledande, bredare behovsanalys konstaterades att Westline behövde stöttning med Lean och 5S såväl som Digitalisering.

Behov av ett ordnat informationsflöde

Westkline klev in i Digiresan och den inledande mognadsanalysen visade behov av att få ordning på lager, inköp och på sikt även produktstrukturer. Insatserna syftar till att ge ett betydligt mer ordnat informationsflöde och underlätta för produktionspersonalen. Tidigare var det ibland oklart om en viss detalj var beställd, om den var på väg in eller om den var restnoterad. Att ha ordning på lagervärdet var även det en utmaning.

Workshop för att ringa in bästa lösningen

Diskussionerna mynnade ut i vilken typ av lösning som skulle passa Westline bäst. Olle Söderqvist och Håkan Hellström från IUC Väst genomförde en övning med företaget där de på ett övergripande plan, tittade på möjligheterna med enklare system så som Fortnox eller Visma kontra ett fullfjädrat ERP system som tex Monitor eller prodtime. Patrik Tell, drivande i projektet och delägare på Westline, konstaterade att företaget på sikt behöver funktionerna i ett ERP system men underströk behovet av att börja enkelt och bygga på det som redan finns i Visma.

– Vi kopplade ihop Westline med ett av våra konsultföretag, Things at Web som började titta på hur data skulle föras över från excelfiler och in i Vismas system Rackbeat. Datan kunde struktureras och föras in i Rackbeat inom ramen för de 20 timmarna som Digiresan kunde bistå med, berättar Olle Söderqvist, projektledare Digiresan vid IUC Väst.

På god väg mot ett fullt fungerande system

– Insatsen är långt över förväntan, säger Patrik Tell drivande i projektet och delägare på Westline.

Han tillägger

– Vi hade inte tagit det här steget i dagsläget utan er hjälp, nu är vi på god väg att få ett fungerande system för lager, beställningar och produktionsprocess. Nu ska ipads köpas in och installeras i produktionen och sedan ska medarbetarna introduceras i det nya arbetssättet. En milstolpe är att alla artiklar ska kunna inventeras direkt mot Visma under inventeringen i augusti.

Bat 1920x1280