Skip to content

Artiklar /
Webinarie för Digiresenärerna

Ledarskap_online
Ledarskap_utvardering

Webinarie för DigiresenärernaAtt det går väldigt bra att köra ett seminarie via webben istället för "live" kan "Digiresenärerna" skriva under på när vi i maj ställde om till att köra våra seminarier via Zoom. Utvärderingen slog i taket, både innehållsmässigt och teknikmässigt! Vilket så klart är superroligt när vi försöker hålla takten trots de omständigheter som råder.

Först ut i vår webbinarieserie var Tobias Eklund Från Hello Future och seminariet "Ledarskap i en digital värld" som var uppdelat på två tillfällen.

Tobias pratade kring utmaningar i ledarskapet idag kopplat till digitaliseringen och hur mycket mer komplext det är att vara ledare. Men samtidigt vilka enorma möjligheter tekniken ger att mötas, skapa och samverka tillsammans på nya sätt.

Deltagarna fick ta del av en modell som visade tre nivåer av digitalisering där "Information & kommunikation" fanns längst ner i pyramiden, "processer" i mellanlagret och på toppen "Kultur och arbetsmodeller". Modellen visade på hur ett företag förflyttar sig från att digitalisera intern och extern kommunikation, till att förbättra interna processer för att exempelvis möta nya kundkrav till att skapa nya affärsmöjligheter och innovationer baserat på de förändrade förutsättningar som den digitala världen skapar.

Han menar att digitaliseringen skapar nya beteenden och driver förändring, människor vet väldigt mycket idag, information finns enkelt tillgänglig. Allt som kan bli en digital tjänst kommer bli en digital tjänst, att ägande blir delande. Varför ska var och en äga en kanot eller gräsklippare, borde det inte vara mer hållbart och ekonomiskt att dela? 

Deltagarna fick frågan "vilka beteenden har du lagt dig till med?" och många insåg att vi ändrat beteenden utan att egentligen tänkt så mycket på det. Exempelvis hur vi bokar en resa, hur vi bokar tid hos frisören, att ha busskort i mobilen, dörrlås i mobilen osv.

Verktyg för digital transformation

Förutom utmanande tankar om ledarskap, beteenden och förändring fick deltagarna med sig matnyttiga verktyg så som 5C modellen och 3-box model.

Delarna i 5C, Fem hörnstenar för Digital Transformation är:

  • Commitment - engagemang från högsta ledning
  • Compass - en motiverande, vägledande framtidsvision
  • Clarity - strategisk tydlighet hur man ska arbeta mot visionen
  • Capabilities - vilka nya kompetenser krävs på resan?
  • Culture - skapa en tillåtande kultur som stödjer nya arbetssätt.

3-BOX model är en modell som hjälper organisationer att hantera sitt nuläge och samtidigt utvecklas för framtiden genom att sortera sina aktiviteter och beteenden utifrån tre olika “boxar”. Allt arbete som utförs, bör vara möjlig att sortera in som hemmahörande i en av boxarna. I varje box är målet att på något sätt förändra verksamheten, men på olika sätt. Modellen hjälper företaget att skilja på innovation och verksamhetsutveckling. Modellen hjälper att ge svar på vad är vad och hur organiserar ni ett förändringsarbete som ger resultat? 

Våga ta steget!

Ett mycket lärorikt webbinarie som gav många insikter hos deltagarna om att Digitalisering är så mycket mer än ett litet projekt vid sidan om det andra. Digitalisering finns i det mesta idag, och ställer vi inte om, finns risk att vi inte finns med framöver.
Det viktigaste att ta med sig är dock att inte rusa för fort. Ta utveckling, innovation och förändring i de steg som ni kan hantera, men börja att ta stegen!

VILL DU VETA MER?

Olle Söderqvist
Projektledare företagsutveckling
olle.soderqvist@iucvast.se
0762-13 21 52

Olle Soderqvist Digiresan