Skip to content

Artiklar /
Film: Varför jämställdhet?

Gruppmote Digiresan

Film: Varför jämställdhet?

Alla projekt som stöds av Europeiska socialfonden arbetar med de horisontella principerna jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet för att skapa positiva förändringar på individ- och samhällsnivå. Det är en självklarhet även i Digiresan – kompetensutveckling!

Digiresan har förmånen att ha Lisa Lindén, jämställdhetsexpert, knuten till projektet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med frågor som rör jämställdhet och icke-diskriminering och stödjer projektets deltagande företag på olika sätt.

En serie med tre inspirerande filmer

Lisa deltar i tre inspirerande filmer. Ta en titt!

  • Varför jämställdhet?
  • Icke-diskriminering (släpps fredag 14 december)
  • Genus och normer (släpps tisdag 18 december)

Första filmen: Varför Jämställdhet?

I första filmen introducerar Lisa ämnet jämställdhet och förklarar varför företag ska arbeta med dessa frågor som en integrerad del av det strategiska ledningsarbetet. Föreläsningen avslutas med en diskussionsfråga.

Lisa svarar på dina frågor!

Lisa bollar gärna idéer och tankar så att ditt företag tar ett steg framåt i frågor som rör jämställdshet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Kontakta henne gärna!

Lisa Lindén
Jämställdhetsexpert
lisa.linden@netafen.se
0708-91 59 75