Skip to content

Artiklar /
Hjo-Verktyg digitaliserar för effektivare produktion

Digitalisering är en viktig del för att bli än mer effektiv och konkurrenskraftig. Hjo-Verktyg har genom projektet Digiresan utvecklat sin produktionsstyrning till att bli mer automatiserad för att underlätta orderhantering och produktion.

Hjo-Verktyg har funnits sedan 1967 och är ett familjeägt bolag som konstruerar och tillverkar verktyg för plåtbearbetning. Övervägande del av deras produktion består av kundunika lösningar. Deras kunder finns inom bland annat fordonsbranschen, möbelbranschen, infrastruktur och energi och byggbranschen.

Digitaliserar de administrativa arbetsmomenten

Delar av Hjo-Verktygs produktion var digitaliserat sedan innan. Bland annat skapar de sina ritningar i CAD och återanvänder de digitalt framtagna skisserna till de program som styr CNC-maskinerna i tillverkningsmomentet. Mikael Ronder, vd, berättar att de under Digiresan valt att digitalisera mer av de administrativa arbetsmomenten.

— Vi ville digitalisera mer av vårt arbete med offerter, förfrågningar, orderhantering, konstruktion och produktionsstyrning. Genom Digiresan har vi skapat en lösning som automatiserar och knyter ihop vårt CAD-system SolidWorks med vårt affärssystem Jeeves. I Jeeves har vi skapat enkla artikelkort vars underkomponenter finns i vårt CAD-system. Genom att använda de underlag vi har i CAD och föra över det till Jeeves kan vi skapa operationslistor att jobba efter i produktionen, säger Mikael.

Förenklad orderhantering och produktionsplanering genom digitalisering

Digitaliseringen ger flera positiva effekter för bland annat orderhantering, framtagning av reservprodukter och uppföljning av ordrar.

— En digitalisering ger oss stor skillnad i produktionsplaneringen då vi bland annat får bättre översyn över vad som ska tillverkas i respektive maskin under en viss vecka. Hur vi ligger till i produktionen och våra olika ordar. Genom att få till en automatisering av vårt affärssystem skapar vi en mängd av behov kopplade till en viss leverantör. Det förenklar orderhanteringen och frigör viktiga resurser för andra arbetsområden. Vi kan även lättare plocka fram tidigare order med dess ingående komponenter och kan på så vis enkelt ta fram till exempel reservdelar, förklarar Mikael.

IDC ger möjlighet att hitta rätt bland bredden av erbjudanden

Hjo-Verktyg har under en tid varit delägare hos IDC West Sweden AB och det var genom kontakt med dem som Mikael fick veta mer om möjligheterna med Digiresan.

— IDCs upplägg att fokusera på sina delägarföretags behov och utmaningar, och koppla ihop oss med de stöd som finns att söka eller projekt att delta i, är viktig och värdefull för oss. IDCs förmåga att återkomma, följa upp och ge stöd ger oss möjlighet att hitta rätt bland den bredd av erbjudanden som finns. Erbjudanden som då anpassas till just vårt företags behov. Det var på denna väg vi kom i kontakt med Digiresan och en digitaliseringscheck som gav oss möjlighet att digitalisera vårt affärssystem, berättar Mikael.

Viktigt att våga sticka ut som företag

För att nå uppsatta mål och utvecklas berättar Mikael att det är viktigt att försöka sticka ut som företag. Framtidsplanerna är många och redan nu har de startat en webbshop.

— Sedan några år tillbaka har vi en e-handel för våra kantpressverktyg. Det är unikt för branschen då det inte finns någon konkurrent som erbjuder verktyg på det sättet. Det gör förhoppningsvis att vi framstår som en spännande leverantör som ligger i framkant. Vår framtidsplan är att utforska möjligheterna med AI (Artificiell Intelligence) och att koppla det till den automation vi har idag. Vi jobbar även med marketing automation för att skapa medvetenhet om Hjo-Verktyg och för att på ett effektivt sätt kunna nå vår primära målgrupp. Vårt mål är att utvecklas, öka vår omsättning och då även kunna anställa fler medarbetare, avslutar Mikael.

Hjo verktyg montering
Mikael Ronder 900x1000
Mikael Ronder, vd på Hjo-Verktyg.