Skip to content

Artiklar /
Lisa svarar på dina frågor i allt som rör jämställdhet eller icke-diskriminering

Säg hej till Lisa Lindén!

Att hjälpa och stödja alla deltagande företag i frågor som rör jämställdhet, icke-diskriminering eller tillgänglighet är en utmanande och stor uppgift för Digiresans jämställdhetsexpert Lisa Lindén. En uppgift hon är taggad inför!

- Jag kommer att ansvara för att projektet i sin helt är jämställdhetsintegrerat och att deltagande företag får stöd i att utveckla sitt interna arbete kring jämställdhet, icke-diskriminering, tillgänglighet, mångfald eller andra strategiskt viktiga frågor som har bäring på detta, berättar Lisa.

Lisa har mångårig erfarenhet av att arbeta i projekt med medel från Europeiska socialfonden. Tidigare har hon varit verksam i ett inom kulturområdet och fyra där de medverkande företagen, liksom i Digiresan, var små och medelstora företag i västra Sverige.

- Självklart tar jag med mig erfarenheter från tidigare projekt in i Digiresan. Erfarenheter vad det gäller företagens villkor, att det personliga mötet är viktigt och att det också är viktigt att kunna överblicka och planera strategiskt för att kunna få till ett bra resultat, säger Lisa.

Svaret på frågan om vad digitalisering betyder för henne själv kommer med stor sannolikhet ändras under projektets gång. Just nu tänker hon att det handlar om att tillvarata möjligheter för kommunikation, exempelvis att ha möten digitalt (och därmed spara på bilåkande och vår miljö) och att kunna sprida kunskap på effektivare sätt.

Vill du kontakta Lisa nås hon via lisa.linden@netafen.se eller 0708-91 59 75.