Skip to content

Artiklar /
Film: Icke-diskriminering

Fika Digiresan

Film: Icke-diskriminering

Alla projekt som stöds av Europeiska socialfonden arbetar med de horisontella principerna jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet för att skapa positiva förändringar på individ- och samhällsnivå. Det är en självklarhet även i Digiresan – kompetensutveckling!

Digiresan har förmånen att ha Lisa Lindén, jämställdhetsexpert, knuten till projektet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med frågor som rör jämställdhet och icke-diskriminering och stödjer projektets deltagande företag på olika sätt.

En serie med tre inspirerande filmer

Lisa deltar i tre inspirerande filmer. Ta en titt!

  • Varför jämställdhet?
  • Icke-diskriminering
  • Genus och normer (släpps tisdag 18 december)

Andra filmen: Icke-diskriminering

I andra filmen introducerar Lisa begreppen kvantitativt kontra kvalitativt jämställdhetsarbete, könssegregerad arbetsplats samt icke-diskriminering. Föreläsningen avslutas med en diskussionsfråga.

Lisa svarar på dina frågor!

Lisa bollar gärna idéer och tankar så att ditt företag tar ett steg framåt i frågor som rör jämställdshet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Kontakta henne gärna!

Lisa Lindén
Jämställdhetsexpert
lisa.linden@netafen.se
0708-91 59 75