Skip to content

Artiklar /
Film: Genus och normer

Kollegor Digitalt Hjalpmedel

Film: Genus och normer

Alla projekt som stöds av Europeiska socialfonden arbetar med de horisontella principerna jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet för att skapa positiva förändringar på individ- och samhällsnivå. Det är en självklarhet även i Digiresan – kompetensutveckling!

Digiresan har förmånen att ha Lisa Lindén, jämställdhetsexpert, knuten till projektet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med frågor som rör jämställdhet och icke-diskriminering och stödjer projektets deltagande företag på olika sätt.

En serie med tre inspirerande filmer

Lisa deltar i tre inspirerande filmer. Ta en titt!

  • Varför jämställdhet?
  • Icke-diskriminering
  • Genus och normer

Tredje filmen: Genus och normer

I tredje och sista filmen diskuterar Lisa skillnad mellan kön och genus och hur det påverkar en arbetsplats hur vi faktiskt betraktar vad en kvinna respektive en man kan göra. I filmen diskuteras även normer samt inkludering kontra exkludering. Föreläsningen avslutas med en diskussionsfråga.

Lisa svarar på dina frågor!

Lisa bollar gärna idéer och tankar så att ditt företag tar ett steg framåt i frågor som rör jämställdshet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Kontakta henne gärna!

Lisa Lindén
Jämställdhetsexpert
lisa.linden@netafen.se
0708-91 59 75