Skip to content

Artiklar /
En lathund kring jämställdhet och icke-diskriminiering

Lokaler Digiresan

En lathund kring jämställdhet och icke-diskriminiering

Hjälp - var ska vi börja?

Ett första steg är att undersöka hur det ser ut hos er idag. Hur mår företaget? Vad har ni för kompetens? Vilka arbetar hos er? Hur trivs kvinnor och män hos er idag? Varför kan det finnas vissa sektioner/avdelningar/områden där det enbart arbetar kvinnor eller enbart män och vad beror det på?

 1. Hur ser era siffror ut när det kommer till jämställdhet och icke-diskriminering? Hur många kvinnor och män arbetar hos er och vad arbetar de med? Går det att se något könsmönster kring eventuella sjukskrivningar? Vilka tar ut föräldraledighet och tillfällig föräldraledighet och hur ser det ut i ledarskapet – är både kvinnor och män chefer hos er? Vilka sitter i ledningsgruppen?
 2. Kartlägg er egen verksamhet genom att i enkäter eller medarbetarsamtal ställa frågor om trivsel, upplevelse av utvecklingsmöjligheter m.m. Finns det utmaningar rörande ojämställdhet?
 3. Går det att arbeta med en funktionsnedsättning hos er? Hur ser normer och värderingar ut kring människors sexuella läggning och hur ser åldersspridningen ut? Jobbar det människor som inte är födda i Sverige hos er och hur går era rekryteringsprocesser till?
 4. Våga titta inåt!

Varför ska vi göra det här?

Ni ska göra det eftersom det kommer att utveckla ert företag. Ni ska arbeta med jämställdhet och icke-diskriminering därför att det är bra för er och det samhälle ni verkar i. Ni ska arbeta med det för att det finns en tydlig lagstiftning som kräver att arbetsgivaren arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor och inte diskriminerar någon. Ni ska göra det eftersom arbetslivet idag tyvärr varken är jämställt eller inkluderande.

 1. Det utvecklar ert företag.
 2. För att följa rådande lagstiftning.
 3. För att det är bra.
 4. Tag chansen!

Vad kan vi ha för nytta av det?

Som företag kan ni ha stor nytta av att arbeta för ett inkluderande förhållningsätt. Som arbetsgivare blir ni mer attraktiva och ger ett modernt intryck som i sig lockar till sig nya människor med kompetens som ni behöver. Om vi vänder på det, en arbetsplats som är ojämställd och där det förekommer diskriminering är varken produktiv eller trevlig att vara på. En negativ spiral bidrar till att ni får svårt att behålla personal som ni vill behålla på arbetsplatsen. Studier visar att arbetsplatser som har en mångfald, och där människor upplever att de kan utvecklas och ha en karriär utan varken ”glastak” eller ”glasväggar”, är lönsamt.

 1. Jämställdhet och inkludering är attraktivt.
 2. Ett inkluderande företag når många fler med sina tjänster och produkter.
 3. Fler perspektiv kan komma att beaktas vilket gör att ett jämställt och inkluderande företag kan leverera bättre kvalitet.
 4. Bli en förebild!

Var kan jag hitta information och kunskap?

I Sverige finns det över femtio år av forskning inom jämställdhetsområdet. Vi vet att Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad, vi vet att det ställs olika krav på kvinnor och män i arbetslivet, vi vet att människor diskrimineras på grund av efternamn, hudfärg eller fördomar kopplade till etnicitet. Vi vet att kontakter är en av de viktigaste vägarna för att komma in på en arbetsplats. Du kan hitta information i böcker och rapporter och på flera olika hemsidor.

Vad är viktigt att tänka på?

Det absolut viktigaste i det här arbetet är att förstå varför ni gör det här, att hitta motivation och ha tydlig och bra målsättning. Att förstå att det är ett kunskapsområde och att det finns både mycket forskning och kunskap på området. Jämställdhets- och inkluderingsfrågor som rör icke-diskriminering bör hanteras på en strategisk nivå, det påverkar företagets verksamhet och framtid och är inte en privat åsiktsfråga.

Tänk på;

 1. Förklara för andra ledare och medarbetare varför ni ska arbeta med det här.
 2. Läs på, och ta hjälp och stöd.
 3. Kom ihåg att arbetslivet förändras och har förändrats genom tiderna – var öppen för det och analysera vad det betyder för ert företag.
 4. Var nyfiken!

Hur håller vi frågorna och perspektiven vid liv under flera år?

Det är viktig att förstå att vi aldrig blir klara med jämställdhetsarbete eller icke-diskrimineringsarbete. Vi kan checka av arbetsuppgifter och genomföra det vi har sagt att vi ska göra, men vi blir inte klara. Förutsättningarna och situationerna ändras runt omkring oss och vi behöver ha ett kontinuerligt fokus för att kunna jobba på bästa sätt. För att hålla frågorna vid liv krävs;

 1. En förståelse för att arbetet är pågående – ni blir inte klara.
 2. Flera människor måste vara delaktiga och känna ansvar för frågorna – undvik att en person ensam ”ansvarar” för jämställdhets- och icke-diskrimineringsfrågorna – skapa gärna en grupp som blir kunniga på arbetet och som kan lyfta in nya perspektiv i verksamheten.
 3. Se till att frågorna blir inbyggda i era ordinarie system – en punkt på ledningens agenda/dagordning, att perspektiven finns med vid rekryteringar, vid strategiska planeringar, vid lönesättning, i arbetsmiljöarbetet = jämställdhetsintegrering.
 4. Ha tålamod!

Lycka till med arbetet!

Lisa svarar på dina frågor!

Lisa bollar gärna idéer och tankar så att ditt företag tar ett steg framåt i frågor som rör jämställdshet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Kontakta henne gärna!

Lisa Lindén
Jämställdhetsexpert
lisa.linden@netafen.se
0708-91 59 75