Skip to content

Artiklar /
Anbudsförfrågan - föreläsning på temat Ledarskap i en digital värld

Hand Vid Skarm Digiresan

Digiresan är ett EU-finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2018-01-01 - 2020-12-31. Syftet med projektet är att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande industri i regionerna Fyrbodal (IUC Väst), Skaraborg (IDC West), Sjuhärad (IUC Sjuhärad), Göteborgsregionen (Göteborgs Tekniska College) samt Halland (IUC Halland).

Under projektets gång kommer bland annat 140 industriföretag aktiveras i individuell coachning och delta på föreläsningar, workshops och nätverksaktiviteter. Föreläsningarna kommer att ta upp fyra olika ämnen inom digitalisering och vara fristående från varandra. Varje föreläsning kommer att erbjudas 2-3 gånger på varje genomförandeort. Totalt handlar det om ca 10-15 föreläsningsdagar inom de geografiska områden som anges ovan. Varje föreläsningsämne kommer att handlas upp separat och denna upphandling avser föreläsning/workshop Ledarskap i en digital värld.

Gemensamt för alla föreläsningar/workshops

 • inspirera till och ge ny kunskap i ämnet
 • vara ett ”fönster” mot omvärlden, vad är på gång, var står vi idag, praktiska exempel
 • visa på nya eller alternativa sätt att göra affärer på med den nya tekniken
 • föreläsningarna ska bygga på interaktivitet och främja nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
 • normalt kommer ca 10-25 deltagare från ett antal företag, som i majoriteten av fallen är små eller medelstora till storleken
 • leverantören har ansvar för både föreläsning och workshop men IUC/GTC-personal kommer att finnas på plats för att vara värdar för träffen som helhet
 • vi specificerar inte det exakta innehållet utan ser fram emot ert förslag på upplägg inom det angivna ämnet ovan
 • Digiresan startar med en digitaliseringsanalys som utgår från fyra områden att arbeta med digitala verktyg. De fyra områdena är: styra, utveckla, sälja och producera och föreläsaren bör eftersträva att förhålla sig till dessa för att skapa en röd tråd.

Plats

Föreläsningarna kommer att hållas inom respektive region och IUC/Göteborgs Tekniska College står för förtäring och konferenslokaler.

Övriga villkor

 • offerten skall inkludera eventuella rese- och logikostnader som skall vara väl specificerade
 • normal tid är kl. 9:00-15:00 men kan i vissa fall justeras till kl. 10:00-16:00 för att undvika övernattningar för föreläsaren
 • offerten skall innehålla maximalt antal deltagare på tillfällena om en sådan gräns finns
 • leverantören står för allt innehåll inkl. eventuell dokumentation
 • IUC/Göteborgs Tekniska College står för att boka lokaler och förtäring samt för anmälningar av deltagare
 • om föreläsningarna visar sig fungera mindre bra mot den tilltänkta målgruppen, förbehåller sig IUC/Göteborgs Tekniska College rätten att diskutera upplägg med leverantören och om detta inte hjälper, välja alternativ leverantör
 • vi kan komma att filma föreläsningarna vid några tillfällen för att tillgängliggöra innehållet för övriga projektdeltagare och intressenter till projektet

Kommersiella villkor

 • betalningsvillkor: 30 dagar netto efter genomförd föreläsning
 • avbokning: 4 veckor innan aktuellt datum utan avgift
 • ombokning: 2 veckor innan aktuellt datum utan avgift

Fakturering

Faktura skall vara märkt med ”Digiresan” och vara väl specificerad med tex datum och typ av föreläsning.

Faktura skickas till:

IUC Väst AB
556929-8010 FE 35194
Box 4373 21 Fagersta

E-faktura till:
5569298010@autoinvoice.se

Beslutsgrunder

Vi kommer att göra en samlad bedömning av offerterna där vi främst tittar på kvalité, pris och innehåll. Vi kommer att skriva avtal med 1-2 leverantörer.

Vi önskar ert förslag senast

2018-09-14

Frågor?

Projektledare Olle Söderqvist 0762-13 21 52 svarar på eventuella frågor.

Olle Soderqvist Digiresan