Skip to content

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter stärker vi företags konkurrenskraft

Digiresan är framtaget för att stödja små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjänstesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland att tillämpa möjligheterna med digitalisering som en naturlig del i att utveckla sina affärer och sina cirkulära flöden.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mote Olle Soderqvist Erica Blom Digiresan

Företags- och affärsutveckling genom digitalisering

Digiresan 2.0 stöttar företag att tillämpa digitalisering som en naturlig del att utveckla sina affärer. Tillsammans startar vi med att ta fram en handlingsplan för digitalisering och följer upp med tekniskt stöd och löpande coachning.

Läs mer

Hjo verktyg

Så utvecklas Hjo-Verktyg genom digitalisering

Digitalisering är en viktig del för att bli än mer effektiv och konkurrenskraftig. Hjo-Verktyg har genom projektet Digiresan utvecklat sin produktionsstyrning till att bli mer automatiserad.

Läs mer

Fem samarbetspartners

Bakom Digiresan står Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad tillsammans med IUC Väst och inom ramen för projektet erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration.

Samarbetspartners

IDC Mann Teknik 4