Skip to content

Kompetensutveckling

Vi erbjuder mängder av aktiviteter som stärker både företag och medarbetare

Vårt fokus är ett erbjuda dina medarbetare kompetensutvecklingsaktiviteter som bidrar till ökad kompetens inom digitalisering. Digiresan finansierar alla aktiviteter och ni som företag står för tiden. Detta är a win-win situation för alla inblandade!

Resan börjar med att vi tillsammans med företagsledningen analyserar företagets behov av digitalisering och digital kompetens. Resultatet sin tur ligger till grund för vilka aktiviteter vi erbjuder under resans gång.

Digitalisering är ett brett ämne och vi har ringat in ett antal områden som vi ska täcka upp med aktiviteter för digitalisering, om digitalisering och i digitalisering:

  • digitalisering (övergripande)
  • produktionsutveckling
  • industriell elteknik
  • drift och underhåll
  • organisation och ledarskap
  • IT

VAD INGÅR UNDER RESANS GÅNG?

  • analys - företagets och de enskilda medarbetarnas behov av kompetensutveckling För-I-Om digitalisering
  • kompetensutvecklingsplan - för företagets medarbetare
  • kompetensutvecklingsaktiviteter - en mix av utbildningar, coachning och seminarier
  • att utvecklas inom områden Jämställdhet och ickediskriminering

Social inkludering är grundläggande för allt arbete inom ESF

Ett av många mål i Digiresan är att erbjuda vissa aktiviteter även till arbetssökande individer i syfte att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Individerna är noga utvalda av Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg och har tidigare erfarenheter från tillverkningsindustrin och bedöms ha rätt förkunskaper för att tillgodogöra sig utbildningen.

Vårt samarbete med Arbetsmarknad och vuxenutbildning gör att Digiresan kan erbjuda ett klassikt vinna-vinna upplägg; de arbetssökande får möjlighet att stärka sin digitala kompetens genom utbildning och ditt företag får chansen att möta arbetssökande personer med erfarenhet från tillverkningsindustrustrin och genom det få tillgång till en helt ny rekryteringsbas.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan samverka kring praktikplatser eller provanställningar för arbetssökande som deltar i projektet? Då ska du kontakta:

Hans Janson
Studie- och yrkesvägledare Arbetsmarknad och Vuxenutbildning
hans.janson@arbvux.goteborg.se
0730-78 77 46

PRAKTISK INFORMATION

Projektperioden löper mellan april 2018 till april 2020 och medarbetarna får delta i hur många aktiviteter som helst under projekttiden. Gratis är det dessutom, projektet finansierar aktiviteterna och ni som företag står för tiden.

Alla aktiviteter i Digiresan - kompetensutveckling bokas via CoursePlan.

Mats svarar på dina frågor!

Vill du har mer information om hur ditt företag kan hoppa på Digiresan? Då ska du kontakta projektledare Mats Kilander direkt.

Mats Kilander
Projektledare kompetensutveckling
mats.kilander@gtc.com
0708-58 19 99

Mats Kilander Digiresan

Artiklar