Skip to content

Om projektet

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter stärker vi företags konkurrenskraft

Digiresan är framtaget för att stödja små och medelstora företag inom industrin och den industrinära servicesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland med företags- och kompetensutveckling inom digitalisering. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden och pågår fram till januari 2021.

Genom behovsanpassade utbildningar och omvärldsbevakning utvecklar vi verksamheters effektivitet och konkurrenskraft. Vi erbjuder en mix av utbildningar, coachning, seminarier och erfarenhetsutbyte för digitalisering, om digitalisering och i digitalisering utifrån ditt företags behov och möjligheter.

Stödjer små och medelstora företag

Digiresan riktar sig till små och medelstora företag med max 250 anställda som verkar inom tillverkningsindustrin eller den industrinära servicesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland.

Fem samarbetspartners

Bakom Digiresan står Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad tillsammans med IUC Väst och inom ramen för projektet erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger mervärde och inspiration.

Mats och Olle svarar på dina frågor!

Är du nyfiken på Digiresan och dess möjligheter för dig och ditt företag är du välkommen att kontakta våra projektledare Mats eller Olle.

Mats Kilander
Projektledare kompetensutveckling
mats.kilander@gtc.com
0708-58 19 99

Olle Söderqvist
Projektledare företagsutveckling
olle.soderqvist@iucvast.se
0762-13 21 52

Gruppmote Digiresan

Artiklar