Skip to content

Kurser /
Workshop jämställdhet och icke-diskriminering

Boka direkt

Datum: 2019-09-24
Kategori: Kompetensutveckling
Ort: Skövde

Boka

 

Utbildningsalternativ Digiresan

Workshop om jämställdhet och icke-diskriminering

Tisdag 24 september besöker Digiresans jämställdhetsexpert Lisa Lindén Skövde. Lisa kommer beskriva jämställdhet och icke-diskriminering med
fokus på vad ni som företag har att vinna på att jobba med dessa frågor.

I Digiresan arbetar vi med de horisontella principerna jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet för att skapa positiva förändringar på individ- och samhällsnivå. Och som deltagande företag i projektet finns det krav att ni ska utveckla ert jämställdhetsarbete. Ta chansen och delta i detta närverk som kommer att ha 2-3 träffar under 2019.

Syfte med nätverket

Att öka kunskapen om jämställdhet och icke-diskriminering samt utveckla och stärka arbetet i dessa frågor på ditt företag. Nätverkande och erfarenhetsutbyten mellan deltagande företag under träffarna skapar ett mervärde.

Nätverkets upplägg

Under första träffen kommer vi att presentera oss för varandra och berätta om deltagande företags behov och utmaningar. Vi kommer gå igenom grundläggande lagstiftning och prata om vad det konkret betyder. Därutöver kommer vi påbörja arbetet med att skriva dokument som beskriver hur ditt företag arbetar med dessa frågor idag.

Kom gärna två och ta med en dator

Kom gärna två personer från företaget så har ni lättare att ta frågorna vidare internt. Minst en av er tillhör ledning – jämställdhetsfrågor kan inte drivas utan mandat. Ta gärna med dator så att ni kan arbeta på plats under träffen.

Tre korta filmer som förberedelse

Titta gärna igenom nedanstående filmer innan träffen och försök besvara den fråga som ställs i slutet av varje film.

Frågor?

Vår projektadministratör Karin har full koll på allt kring denna workshop. Kontakta henne gärna vid eventuella frågor eller funderingar.

Karin Bergman
Projektadministratör
karin.bergman@gtc.com
0708-58 19 08