Skip to content

Kurser /
Ledarskap i en digital värld

Boka direkt

Datum: 2021-03-16 - 2021-03-18
Kategori: Företagsutveckling
Ort: Online (2 tillfällen del1: 16/3 & del2: 18/3)

Boka

 

Ledarskap i en digital värld

Digitalisering påverkar hur organisationer bör ledas för att på bästa sätt utvecklas i en allt mer digital värld. Vilka nya beteenden och i förlängningen förväntningar ser vi hos kunder och anställda - och hur påverkar det vi gör, våra organisationer och i grunden vårt ledarskap? Hur ser digitala organisationer ut och hur skiljer sig deras organisationskultur jämfört med "traditionella organisationer"? Vad finns det för metoder och modeller?

OBS! Föreläsningen erbjuds i 2 delar 16/3 & 18/3 kl 9-11

Föreläsning, case och workshop

Ledarskap i en digital värld
Föreläsning om hur digitalisering påverkar hur organisationer bör ledas för att på bästa sätt utvecklas i en allt mer digital värld.

  • Vilka nya beteenden och i förlängningen förväntningar ser vi hos kunder och anställda - och hur påverkar det vi gör, våra organisation och i grunden vårt ledarskap?
  • Digitala organisationer och deras organisationskultur
  • Metoder och modeller, från "agilie" och "lean startup" till "responsive organisations" och "teal"

Hur har andra gjort?
Relevanta case hur andra "traditionella organisationer" gjort för att bli mer digitala i sitt arbetssätt, och vilka lärdomar som kan dras.

The 5c digital transformation model
Dagen avslutas med en workshop utifrån 5C-modellen där du som deltagare får reflektera kring din egen organisations situation för att påbörja skapandet av en väg framåt. Vidare diskuteras tankarna i en mindre grupp.

Hello Future föreläser

Hello Future är en digital transformationsbyrå som är fast beslutna att vara en nyckelspelare i svensk industris resa in i “internets tredje våg”, där traditionell tillverkande industri går in i en era av uppkopplade produkter och tjänster. Man hjälper därför organisationer att bygga upp kunskap och digitala erbjudanden för att själva kunna ta makten över sin framtid genom att erbjuda:

  • strategi och ledningsstöd
  • produktutveckling och tjänstedesign
  • kompetensutveckling

Föreläsare är Petter Hanberger, processledare, alternativt Tobias Eklund, affärsutvecklare. Båda har en gedigen kunskap och förståelse om de utmaningar organisationer står inför, och den enorma potential som finns för de företag som hanterar möjligheterna på rätt sätt.

Seminarier på distans

För att minska risken för smitta av Coronacvruset erbjuder vi våra seminarier online under den närmaste tiden. Vi ställer om föreläsningarna för att passa onlineformatet och räknar med att ni kommer att få en lika bra upplevelse som tidigare men att ni slipper resa. Du som deltagare kommer i god tid innan föreläsningen få instruktioner om hur du ansluter till mötet. Det enda du behöver förbereda är att ha tillgång till ett headset men också gärna en webcam. Resten ordnar vi med!

Vill du veta mer?

Vår projektledare Olle har full koll på allt kring detta seminarium. Kontakta honom gärna vid eventuella frågor eller funderingar.

Olle Söderqvist
Projektledare
olle.soderqvist@iucvast.se
0762 13 21 52

Olle Soderqvist Digiresan