Skip to content

Kurser /
AI och digital transformation

Boka direkt

Datum: 2019-09-25
Kategori: Kompetensutveckling
Ort: Göteborg

Boka

 

Inspirationsföreläsning och workshop om AI och digital transformation

Digiresan bjuder in till en halvdags inspirationsföreläsning och workshop som syftar till att belysa möjligheter så väl som utmaningar med digitalisering och AI i näringslivet. Föreläsningen äger rum hos Göteborgs Tekniska College med Eicorn AB som leverantör.

Utbildningen är framför allt affärsfokuserad men omfattar även grundläggande frågeställningar ur teknik- och data-perspektiv. Efter genomförd utbildning skall gruppen kunna föra en strategisk diskussion kring satsningar på digitalisering och AI i den egna verksamheten, på en nivå som möjliggör konkret affärsutveckling i rätt riktning.

Utbildningen vänder sig främst till beslutsfattare i företag, men kan även ges till medarbetare som på olika sätt driver affärsmässig och teknisk utveckling.

Noomi svarar på dina frågor!

Noomi Bergström
noomi.bergstrom@gtc.com
0708-58 19 55

Noomi Bergstrom Digiresan