Skip to content

Jämställdhet,
icke-diskriminering
och tillgänglighet

Vi har förmånen att ha jämställdhetsexpert Lisa Lindén knuten till projektet

Alla projekt som stöds av Europeiska socialfonden arbetar med de horisontella principerna jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet för att skapa positiva förändringar på individ- och samhällsnivå. Det är en självklarhet även i Digiresan – kompetensutveckling!

Digiresan har förmånen att ha Lisa Lindén, jämställdhetsexpert, knuten till projektet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med frågor som rör jämställdhet och icke-diskriminering och kommer att stödja projektets deltagande företag på olika sätt.

Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet berör både det interna arbetsmiljöarbetet men kan också ha bäring på mer externa delar så som marknadsföring, goodwill, nätverk och kontakter. I Digiresan arbetar vi med alla dessa delar!

Nätverksträffar

I Digiresan får ni hjälp att arbeta med frågor som rör jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Vidare får ni konkret hjälp med att upprätta dokument som krävs enligt Diskrimineringslagen och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra deltagande företag.

Arbetet kommer att ske i nätverksträffar på projektets olika orter. Träffarna innehåller introduktion kring jämställdhet och icke-diskriminering, vad lagen säger och hur företag kan arbeta för att vara i samklang med nutiden och ta viktiga steg framåt.

Aktuella frågor kan vara:

  • Hur kan er rekryteringsprocess förbättras?
  • Hur kommunicerar ni jämställt?
  • Hur kan er arbetsmiljö stärkas eller hur kan ni som företag bli moderna och i samklang med förändringar i samhället?
  • Hur förebygger ni trakasserier och hur kan er arbetsmiljö bli mer inkluderande?

Efter nätverksträffarna kan ditt företag har direktkontakt med Lisa och hon kan också stötta och kommentera det interna arbetet med planer och policys.

Vi kommer även erbjuda utbildning i könsuppdelad lönekartläggning och genomföra inspirationsföreläsningar och du som deltagare kommer även kunna lyssna på spännande poddar som ur olika perspektiv belyser jämställdhetsarbetet. Dessutom får ni ta del av forskning, inspiration och kunskap – missa inte detta!

En serie med tre inspirerande filmer

Varför jämställdhet?

Lisa introducerar ämnet jämställdhet och förklarar varför ditt företag ska arbeta med dessa frågor som en integrerad del av det strategiska ledningsarbetet. Föreläsningen avslutas med en diskussionsfråga!

Icke-diskriminering

Lisa introducerar begreppen kvantitativt kontra kvalitativt jämställdhetsarbete, könssegregerad arbetsplats samt icke-diskriminering. Föreläsningen avslutas med en diskussionsfråga.

Genus och normer

Lisa diskuterar skillnad mellan kön och genus och hur det påverkar en arbetsplats hur vi faktiskt betraktar vad en kvinna respektive en man kan göra. I filmen diskuteras även normer samt inkludering kontra exkludering. Föreläsningen avslutas med en diskussionsfråga.

Lisa svarar på dina frågor!

Lisa bollar gärna idéer och tankar så att ditt företag tar ett steg framåt i frågor som rör jämställdshet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Kontakta henne gärna!

Lisa Lindén
Jämställdhetsexpert
lisa.linden@netafen.se
0708-91 59 75