Skip to content

Digitala verktyg för internutbildning och verksamhetsförbättring

Digitala verktyg för internutbildning och verksamhetsförbättring

Temperaturmätare för en välmående personal (app)

Temperaturmätaren är ett verktyg som mäter utveckling och välmående i realtid hos personal. Tekniken är automatiserad och kräver minimalt med tid av chefer och medarbetare. Några av de effekter som uppnås är proaktiva åtgärder för att öka motivation, förhindra tapp av talanger och förebyggande hantering mot stress eller kränkande särbehandling. Mätningen täcker områden såsom ledarskap, delaktighet och personlig utveckling.

Det digitala ledarskapet/ Att leda milleniegenerationen (app)

Ett verktyg för ledare. Skapa ett gladare och bättre team genom realtidsrepons på teamets välmående, utveckling och framgång. Skicka feedback och uppmuntran i ett klick och skapa delmål och uppmuntrande påminnelser för att hjälpa teamet att utvecklas.

Liveseminarier för internutbildning

Använd liveseminarier som ett verktyg för internutbildning. Kanske kan säljchefen rapportera direkt från en säljmässa eller VD från kundmöten. Personalen kan få chans att ställa rågor och lyssna på vad som diskuteras.

Podden som utbildningsverktyg

Lär er använda pod som ett utbildningsverktyg för internutbildning.

Remote guidance

Använd glasögon eller surfplatta för att få hjälp och guidning av en expert, tekniker eller leverantör i realtid på distans. Projektet kan erbjuda dessa så kallade augmented reality-verktyg som hjälp för att ni inte ska behöva resa långt men ändå kunna ta del av expertkunskaper på annan plats, ort eller land.

QR-kod: utbildning direkt på plats där och när de behövs

Ibland behövs snabb information om något i det dagliga arbetet samtidigt som det är svårt att hitta någon att fråga. Varför då inte knyta en utbildningsfilm, dokument, bilder hemsida etc. till ett moment, maskin eller dylikt? Med hjälp av en surfplatta eller smart telefon läser du av en QR-kod som snabbt och smidigt kopplar upp dig till filmen.

Enpunktslektioner

En enpunktslektion är en filmad kort utbildningsinsats, t.ex. en förklaring av ett moment, en maskin eller liknande som kan skickas till personal, finnas tillgänglig på datorer eller nätverk eller i direkt anslutning till maskin i form av QR-kod eller annat.

Målgruppsenkät, preparandkurs och förkunskapstest

Vi arbetar med målgruppsenkäter till de utbildningar vi erbjuder så att rätt personer hamnar på rätt utbildning. Genom att använda oss av förkunskapstest så kan också utbildningen bli olika lång för olika deltagare. Kanske måste några fräscha upp sina förkunskaper i en preparandkurs som kan följas helt på distans, medan andra kan ansluta först dag 2 eller 3.