Skip to content

Digitala utbildningar

Digitala utbildningar

Engelska online

Undervisningen sker via en avancerad plattform och använder den senaste tekniken för att föra eleven och läraren samman. Inlärningen är flexibel och anpassas till deltagarens egna önskemål om fokusområden. Utbildningen har många interaktiva delar för att skapa intresse och engagemang. Det går att lyfta sina generella engelskkunskaper men även att träna på specifika kompetensområden så som affärsengelska eller teknisk engelska.

Svenska online

Förbättra din skriftliga och/eller muntliga svenska utifrån den nivå du själv befinner dig på. Du arbetar med datorn som verktyg och alla övningar sker interaktivt via en plattform.

Officepaketet online med för- och eftertest

Detta är en onlineutbildning i Officepaketet som även erbjuder både förkunskaps- och sluttest samt certifikat.

Introduktionsprogram

Programmet leder till en kortare och effektivare introduktionsprocess, där alla medarbetare, med hjälp av interaktiva uppgifter, får en likvärdig introduktion och således gör rätt från början. Vi är övertygade om att detta leder till högre motivation, samt större delaktighet och engagemang i företaget.

Systematisk felsökning - distansutbildning

Utbildningen ges på distans via en lärplattform där kursdeltagarna lär sig innehållet i sin egen takt utifrån text, video och uppgifter med hjälp av lärarstöd i forumdiskussioner. Deltagarna lär sig att använda effektiva verktyg och metoder för att angripa ett problem vid felsökning.

Tillämpad matematik - distansutbildning

Du kommer att arbeta med bland annat algebra, ekvationer, funktioner och geometri. Utbildningen bygger på lärarledda närträffar, arbete på distans via en lärplattform och möten via Skype.

Introduktion i arbetsmiljö och Ergonomi på kontor - webbutbildning

Introduktion i arbetsmiljö vänder sig till chefer som får grunderna i arbetsmiljöarbete. Kursen ger en bra grund i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Ergonomi på kontor belyser hur man arbetar mest ergonomiskt i kontorsmiljö. Webbkurserna tar ca 30 minuter + kunskapstest i anspråk av deltagaren. Utbildningar består av flera olika element; dels filmade föreläsningar, intervjufilmer, instruktionsfilmer eller en kombination av dessa och dels interaktiva delar där kursdeltagaren är aktiv genom att göra övningar och svara på frågor.

Lönekartläggning - webbinar + närträff

Utbildningen är 6 veckor och deltagarna arbetar under den tiden med stöd från kompetenta kursledare som leder gruppen genom alla steg i en lönekartläggning. De kombinerar utbildningsmetodik i form av interaktiva webinars, och workshop med alla deltagare och ledare under en heldag. Under de 6 veckorna arbetar deltagarna parallellt i Lönevågen, ett pedagogiskt verktyg för att genomföra en korrekt lönekartläggning. Efter utbildningen kommer alla att ha en färdig lönekartläggning för sitt företag.

Farligt gods - webbutbildning

Webbkurserna består av ljud, bild och kontrollfrågor och åhörarkopior kan skrivas ut för samtliga kurser. De är ca 2,5h och motsvarar ½-1 utbildningsdag. Kursen måste inte genomföras i sin helhet utan kan avbrytas för att senare återupptas. Dessutom kan utbildningen genomföras individuellt eller i grupp. Kursintyg erhålles för de som vill efter genomförd kurs. Ett par exempel på vilka utbildningar som kan fås i webbform är ADR 1.3, Luftfartsskydd personal och Litiumbatterier (inkl. behörighet DGR 1.6).

Streamade diplomutbildningar off the shelf

Erbjudandet gäller några av affärssveriges bästa diplomutbildningar direkt i medarbetarnas datorer i form av streamade föreläsningar. Ämnesområden väljer deltagarna själva, precis som tid och plats då de vill följa utbildningarna. Efter kunskapstest ger utbildarna medarbetarna sina egna unika diplom. Exempel på ämnesområden är affärsutveckling, arbetsmiljö, data & IT, ekonomi, försäljning, kommunikation, kundvård, miljö, projekt eller service.

Truckutbildning med teori online och praktikvalidering

Det här är en truckutbildning med webbaserad teoridel och validering av uppkörning och teori. Webbdelen är individanpassad och deltagaren styr själv studietakten.

Elsäkerhet i elektrifierade fordon

Utbildningen kan delvis hållas på distans (preparandkurs), delvis på lärcenter. Vissa delar av kursen följs då i skolbänken och vissa bitar vid dator på valfri plats. Förkunskaper styr hur lång utbildning medarbetaren behöver.

B2B eSimulering

I e-Simuleringsprogrammet B2B Sales får deltagarna iklä sig rollen som B2B-säljare i ett företag. De får sedan i uppdrag att få till en stor affär. De får i en interaktiv miljö möjlighet att praktiskt prova på att ringa och boka möten med kunder. Till sin hjälp har de en virtuell coach. Utbildningen riktar sig främst till företagssäljare och i programmet ingår även säljteori i form av en e-Learningmodul.

OneNote/OneDrive webbinar

Utbildningen sker via webinar där instruktören demonstrerar övningsexempel. Det ges möjlighet att studera problemet innan webinar och samtidigt ställer utbildaren några frågeställningar angående problemet. Efter avslutat webinar samt kan frågor ställas till läraren. Under en månad efter webinar kan även kompletterande frågor ställas.