Skip to content

Andra effektiva lärformer

Andra effektiva lärformer

Affärsspel

Aktivitet med pedagogiskt brädspel som syftar till att lära och skapa förståelse för affärsekonomi på ett effektivt, roligt och annorlunda sätt.

Simulerad lådbilsfabrik

Simulated Work Environment (SWE) – en endagsutbildning i en simulerad lådbilsfabrik där lag genom standardiserat arbetssätt, lagarbete, kommunikation och samarbete kan bli märkbart mer produktiva och kosteffektiva samtidigt som de förbättrar kvalitet och identifierar och reducerar säkerhetsproblem. De principer och övningar som laget lär sig under den här interaktiva utbildningen kan överföras till alla arbetssätt.

Före-Under-Efter: en metod för att effektivisera lärandet

Har du upplevt att en genomförd utbildning inte gett dig eller företaget något? Den har varken lett till att du förändrat ditt beteende eller höjt din prestation. Utbildningen ”Före-Under-Efter” syftar till att effektivisera lärandet i din organisation med hjälp av enkla verktyg och metoder. Att kontinuerligt arbeta med lärande genom att bland annat sätta tydliga mål och utvärdera dessa skapar önskade beteendeförändringar och leder till prestationshöjningar i din organisation. Det handlar lika mycket om vad du gör före och efter utbildningsinsatser som det du gör under utbildning.

Action workshop om Effektiva lärformer, Strategisk kompetensförsörjning eller Jämställdhet

Syftet med denna entimmesworkshop är att skapa insikt hos en ledning och/eller personalen samt att lära sig metoden action workshop. En action workshop är en styrd form av workshop, både i tid och innehåll, där deltagarna diskutera hinder, lösningar, saker att fortsätta eller sluta med eller dylikt för att på så vis gemensamt hitta vägar att ta tag i frågeställningar. Det skapar inkludering och kan generera många nya idéer.

Handledarutbildning kvällstid

Har du inte möjlighet att delta på dagtid erbjuder vi även utbildning på andra tider. Utbildningen vänder sig till de som exempelvis ska handleda i sitt jobb eller ta emot nyanställda eller praktikanter.

Pedagogisk presentationsteknik

Detta är en utbildning där man på plats med verktyg eller vid maskin får öva sig i hur man fångar uppmärksamheten, får tips m.m. Hur överför man budskapet och säkerställer att medarbetare har förstått och även tillämpar det i praktiken?

Produktionsspel

Olika spel för att förklara och träna olika produktionsupplägg, standardiserat arbetssätt, olika flöden.

Arbetsplatslärande

Hur organiserar ni er arbetsplats för lärande? Finns det en strategi med mål, gapanalys, handlingsplan, jämställdhet, budget och utvärdering? Finns det plan för kompetensutveckling i form av internutbildning, informell och formell utbildning, plan för kompetensöverföring samt karriär- och ersättarplan? Vilka aktiviteter kan ni använda er av för kompetensutveckling på arbetsplatsen och hur kan ni lära av andra arbetsplatser? Vilka lärmetoder passar företaget, gruppen och individerna? Dessa och andra frågor får ni hjälp att arbeta med i utbildningsinsatsen.