Skip to content

Ordlista

Ordlista

AI: AI står för artificiell intelligens och är maskiners intelligens och i förlängningen datorer med intelligent beteende. Det kan i undervisningshänseende handla om att datorn eller programmet lär sig dina styrkor och svagheter och anpassar material och uppgifter utifrån det, eller i arbetslivet där AI exempelvis kan fungera som stödsystem.

Augmented reality: realtidsapplikationer som blandar information från användarens fysiska omgivning med information från en mjukvaruapplikation.

Blended learning: blandad form av undervisning där klassrum och läroböcker blandas med distansstudier med digitalt material.

Chatt: ett snabbt utbyte av korta textmeddelanden, vanligen via internet.

Distansstudier: studier sker via internetansluten dator. Även kontakter mellan lärare-elev och elev-elev sköts via dator.

e-learning: en digital interaktiv kurs, ofta online, som är oberoende av lärarens tid för kunskapsöverföring.

e-simulering: simulerade situationer i en digital miljö där du kan träna verkliga beteenden i en säker miljö.

Enpunktslektion: en kortare utbildningsinsats, tex. en förklaring av ett moment, en maskin eller liknande

Forum: diskussionsgrupp på internet.

Interaktiv: något som sker i samspel mellan datoranvändare och dator.

Just-in-time-lärande: lärande precis då du behöver den, oberoende av plats.

Mobilapp: en typ av datorprogram för mobila enheter (smartphone eller surfplatta) som går snabbare att starta än en webbläsare.

Plattform/lärplattform: webbaserad kursmiljö.

QR-kod: en informationskod som fungerar ungefär som en streckkod. Du laddar ner en app, en så kallad QR-läsare, till din mobil för att kunna läsa innehållet i koden. Innehållet kan ex vara en utbildningsfilm.

Podd: publicerade ljudfiler via nätet som lyssnaren även kan prenumerera på.

Realtid: direktsändning

Remote guidance: Experthjälp på distans i realtid med hjälp av en surfplatta eller glasögon där du både kan tala med experten och se hens händer i ditt synfält framför din maskin. Detta sker med en teknik som heter augmented reality (förstärkt verklighet).

Simulering: verklighet återskapad i datamiljö med hjälp av ett program.

Skype: gratis telefon- och videosamtal via internet.

Sociala medier: en digital plattform där människor från olika ställen interagerar såsom ex Facebook.

Streaming: media du kan spela upp via ett nätverk medan eller efter att de sänts.

Surfplatta: en handdator med pekskärm.

Webbinar: en föreläsning via internet som sänds i realtid.

Utbildningsalternativ Digiresan