Skip to content

Effektiva lärformer

Uppnå störst effekt av aktiviteten genom effektiva lärformer

Lägg tid på planering och uppföljning av era kompetensutvecklingsinsatser och de ger en bestående positiv lärandeeffekt samtidigt som ni helt kan anpassa dem till individen och företagets behov och förutsättningar. Ni kommer att märka en större nöjdhet hos medarbetarna eftersom arbetssättet leder till inkludering, samt en känsla av självbestämmande och frihet när lärformerna är flexibla i tid, plats, verktyg, innehåll och nivå. Visst låter det bra? Vi vet att det är bra!

Förhoppningsvis har ni redan tankar kring hur ni vill effektivisera er kompetensutveckling. Om inte, så hittar ni några värdefulla tankar nedan. Titta även på utbildningsexemplen samt ordlistan där vi förklarar närmare vad de olika begreppen innebär.

Saminlärning

Vi lär bättre ihop med andra så därför ger det stor effekt att sprida kunskap, både inom organisationen och utanför arbetsplatsen. Lär av kollegor via exempelvis mentorskap, jobbrotation eller cirkelverksamhet, eller ihop med andra utanför arbetsplatsen via sociala medier, workshopar eller studiebesök.

Erfarenhetsbaserat lärande

Det handlar om att skaffa sig ny kunskap via erfarenheter och upplevelser genom att möta, känna, se och undersöka föremålet för inlärningen. Exempel kan vara digitala glasögon för att få hjälp av expert på annan plats, lådbilsfabrik eller brädspel.

Coachning

Bygger på att vi skickar en utbildningsanordnare till er för att företagsanpassade de exakta aktiviteter ni behöver.

Tidsanpassad utbildning

Vi kan erbjuda kompetensutveckling på tidiga morgnar, kvällspass, på helger, runt skiftbyten, eller varför inte korta utbildningspass under flertal tillfällen? Vi kan även hjälpa er med paketlösningar för produktionsstopp, till exempel i form av diskussionsmaterial eller utbildningsfilmer.

Platsanpassad utbildning

Att ta sig till en utbildning på annan plats kan ta mycket tid från de anställda. Därför kan vi erbjuda aktiviteter på företaget, antingen på fabriksgolvet eller i den övriga verksamheten, med expert på plats eller via remote guidance.

Flexibelt företag

Kan fler tillgodogöra sig utbildning om de har rätt förutsättningar? Erbjuder ni exempelvis övertidsbetalning, kompensationstid eller bonus för kompetensutveckling? Syns det i medarbetarens löneutveckling att hen deltar i utbildning? Arbetar ni med kompetensöverföring genom exempelvis reflekterande samtal när personal slutar?

IT-verktyg

Vi kan erbjuda en rad olika IT-verktyg antingen för att individanpassa, gynna det livslånga lärandet, stödja just-in-time-lärandet eller för att göra utbildningen mer tids- och platsflexibel. Verktyg som kan vara relevanta är mobilappar, digitala förkunskapstest, utbildningsfilm via QR-kod, diskussionsforum, e-Learning, scenariobaserad utbildning, webbinar eller e-simulering.

Validering

Saknas intyg eller betyg för kompetens så kan vi validera kunskaper, både utifrån formella kurser och utifrån yrkesprofiler.

Fyra områden inom effektiva lärformer

Bara fantasin sätter gränser för hur era kompetensutvecklingsinsatser ska utformas. Effektiva lärformer är indelade i fyra områden och vi har tagit fram flertalet exempel. Se det som just exempel och lägg därefter till fantasin.

Metodik Digitalisering Digiresan

Digitala utbildningar

För att ta steget in i digitaliseringen bör även utbildningar erbjudas i digital form. Och... självklart erbjuder vi digitala utbildningar!

Läs mer

Prat Mellan Olle Soderqvist Erica Blom Digiresan

Digitala verktyg för internutbildning och verksamhetsförbättring

Om ditt företag ska de bli mer digitaliserat bör du leda med gott exempel och börja använda digitala verktyg själv. Ta del av våra goda exempel!

Läs mer

Utbildningsalternativ Digiresan

Förstå digitalisering

Vad innebär digitalisering av industrin egentligen? Via våra digitala (of course) utbildningar ger vi dig inblick i de viktigaste områdena.

Läs mer

Workshop Digiresan

Andra effektiva lärformer

Allt som är effektivt är ju inte nödvändigtvis digitalt. Vi erbjuder även andra utbildningsformer och tipsar om metoder hur ni ska planera, utforma och följa upp för att få en bestående positiv inlärningseffekt efter utbildningsinsatsen.

Läs mer

Erica Blom Digiresan

Erica hjälper dig gärna!

Erica är en hejare på effektiva lärformer och bollar gärna idéer och tankar för att hitta rätt form för företag och individ. Kontakta henne gärna!

Erica Blom
Effektiva lärformer
erica.blom@gtc.com
0708-58 19 35