Skip to content

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter stärker vi företags konkurrenskraft

Digiresan är framtaget för att stödja små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjänstesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland med företags- och kompetensutveckling inom digitalisering.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Flera vägar till kompetensutveckling

Mote Olle Soderqvist Erica Blom Digiresan

Företagsutveckling

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter stärker vi ditt företags konkurrenskraft. Tillsammans startar vi med att ta fram en handlingsplan för digitalisering som ligger till grund för framtida seminarium och individuell coachning.

Läs mer

Effektiva Larformer Digiresan

Kompetensutveckling

Med fokus på ditt företags kompetensutvecklingsbehov erbjuder vi en mix av utbildningar och seminarier för dina medarbetare. Alla aktiviteter utgår från vår framgångsrika metodik för effektiva lärformer.

Läs mer

Nyhetsbrev från Digiresan

Oktober no:2

Oktober no:1

September

Augusti

Fem samarbetspartners

Bakom Digiresan står Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad tillsammans med IUC Väst och inom ramen för projektet erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration.

Samarbetspartners

Workshop Gruppdiskussion Digiresan